Is paróiste mór í paróiste Ghaoth Dobhair atá suite istigh idir Cnoic Dhoire Bheatha agus an tAigéan Atlantach.
Is ceanntar sáráilleachta nádúrtha amach is amach é ina dtig sult a bhaint as radhairc ghleoite ar na sléibhte, na gleannta, na lochanna, na caoráin agus ar an chósta ata múnlaithe leis na hoileáin agus céad mílte na dtránna gainimh.

Níl dabht ar bith go bhfágfaidh Cnoc Fola, agus a thírdhreach garbh agus a mhullach álainn a chuireann lí scothdhearg air féin, chomh maith le Gleann Nimhe a amharcann suas ar an Earagail a lorg ort tar éis d’fhágail Ghaoth Dobhair.